Нажмите на ссылку https://btpit.obrvrn.ru/vospitatelnaya-rabota/informaciya-dlya-roditeley/, чтобы открыть ресурс.